top of page

REGULAMIN SPRZEDAŻY

1. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy beem-studio.com prowadzony jest przez:

 

Cette Femme Libre

Francuska 35/6

03-905 Warszawa

NIP 1182107878

REGON: 361315439

Niniejsze warunki użytkowania („warunki użytkowania”) regulują dostęp i korzystanie ze strony internetowej hostowanej pod nazwą domeny www.beem-studio.com („strona internetowa”) oraz pod dowolnymi subdomenami lub zależnymi stronami internetowymi tej samej domeny , a także treści i usług, które właściciel serwisu udostępnia swoim użytkownikom („użytkownicy”) i ustalonych wraz z polityką prywatności i plików cookies dotyczącą zarządzania danymi osobowymi użytkowników, warunkami i warunki, którymi rządzi się strona internetowa.

 

2. CEL UMOWY

 

Niniejszy regulamin stanowi całość umowy, za pośrednictwem której warunki zakupu (produktów) udostępniane są użytkownikom przez Beem Studio na stronie internetowej.

Dostęp do strony internetowej lub korzystanie z niej przez użytkownika, a także zakup jakiegokolwiek produktu, oznacza i bez zastrzeżeń znajomość i akceptację niniejszych warunków użytkowania, dlatego zaleca się, aby użytkownik zapoznał się z nimi za każdym razem, gdy chcesz kupić produkt.

 

3. ZAKUP PRODUKTÓW

 

-Jak kupować produkty

 

Aby zamówić produkty, użytkownik musi postępować zgodnie z procedurą zakupu opisaną na stronie, zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin oraz wybrać opcję „Zakończ i zapłać” („zamów”). następnie Beem Studio wyśle do użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia („potwierdzenie zamówienia”). umowa pomiędzy użytkownikiem a Beem Studio zostanie ostatecznie sformalizowana po przesłaniu użytkownikowi przez Beem Studio potwierdzenia zakupu. przedmiotem umowy będą wyłącznie produkty wskazane w zamówieniu.

 

-Dostępność produktu

 

Wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności produktów. W przypadku, gdy po wysłaniu potwierdzenia zamówienia Beem Studio z jakiegoś powodu nie będzie miało dostępnego żądanego produktu, Beem Studio skontaktuje się z użytkownikiem tak szybko, jak to możliwe, aby poinformować go, że produkt jest niedostępny. W takim przypadku Beem Studio może:

zaoferować użytkownikowi, bez podwyżki ceny, produkt o cechach i specyfikacjach podobnych do pierwotnie żądanych, o ile produkt zamienny jest zgodny z potrzebami użytkownika.

zaoferować użytkownikowi możliwość anulowania zamówienia, zwracając zapłaconą kwotę w ciągu 7 dni roboczych.

 

-Odmowa realizacji zamówienia

 

Chociaż Beem Studio dołoży wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie zamówienia, mogą zaistnieć wyjątkowe okoliczności, które zmuszą Beem Studio do odmowy realizacji zamówienia po przesłaniu potwierdzenia zamówienia, dlatego Beem Studio zastrzega sobie do tego prawo w dowolnym momencie.

Beem Studio zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie dowolnego produktu ze strony internetowej oraz usunięcia lub modyfikacji wszelkich materiałów lub treści. Beem Studio nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za usunięcie jakiegokolwiek produktu ze strony internetowej, niezależnie od tego, czy produkt ten został sprzedany, czy nie.

 

-Gwarancja

Wszystkie produkty zawarte na stronie są oryginalnymi produktami Beem Studio. Wszystkie objęte są 3-miesięczną gwarancją liczoną od daty dostarczenia zamówienia.

Uznaje się, że produkty są zgodne z warunkami użytkowania, o ile spełniają wszystkie wymagania określone poniżej:

• są zgodne z opisem sporządzonym przez Beem Studio i posiadają cechy produktu, który Beem Studio przedstawił użytkownikowi w postaci próbki lub modelu.

• nadają się do zastosowań, w jakich zwykle używane są produkty tego samego typu.

• nadają się do specjalnego zastosowania wymaganego przez użytkownika, jeśli zostanie on o tym poinformowany w Beem Studio, o ile Beem Studio przyznało, że produkt nadaje się do takiego zastosowania.

• przedstawiać typową jakość i zalety produktu tego samego rodzaju, jakich użytkownik może oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu.

W przypadku stwierdzenia, że produkt nie jest zgodny ze specyfikacją produktu, Beem Studio przystąpi, w stosownych przypadkach, do naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy, przy zachowaniu wszystkich opcji dla użytkownika.

Beem Studio nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktów, które mogą wyniknąć z ich niewłaściwego użycia, a także działań lub zaniechań użytkownika niezgodnych ze specyfikacją każdego produktu lub za szkody wyrządzone przez osoby trzecie nie powiązane z Beem Studio .

 

Beem Studio dokłada najwyższej staranności w prezentacji i opisie produktów. jednakże zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. aby poznać dokładne właściwości każdego produktu, należy sprawdzić odpowiednie dane opisowe dołączone do każdego produktu.

 

-Dostawa produktów

Po wysłaniu potwierdzenia wysyłki produkty zostaną dostarczone pod adres wskazany przez użytkownika podczas składania zamówienia w ciągu około jednego do dwóch (2-5) dni roboczych od dnia zakupu na terenie Polski i 4-12 dni roboczych poza granicami Polski Polski.

Beem Studio nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy dostawa produktu nie nastąpi na skutek podania przez użytkownika danych niezgodnych z prawdą, nieprawidłowych lub niekompletnych lub gdy dostawa nie może nastąpić z przyczyn niezależnych od firmy spedycyjnej, np. jak nieobecność użytkownika lub zatrzymanie produktu podczas odprawy celnej.

Terminy dostaw są przybliżone, aczkolwiek Beem Studio stara się do nich dostosować.

 

-Koszty wysyłki

Koszty wysyłki obejmują transport. w przypadku dostaw na terenie Europy oraz do krajów nienależących do Unii Europejskiej, nie są wliczone koszty celne w miejscu przeznaczenia ani inne podatki (taryfy); odbiorca będzie musiał zapłacić gotówką, aby otrzymać towar.

Odbiorca będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty importu i podatki powstałe w urzędzie celnym w kraju przeznaczenia, niezależnie od tego, czy towar został dostarczony, czy nie.

Podjęta zostanie próba wysłania zamówienia w możliwie najkrótszym czasie, jednak odbiorca musi wziąć pod uwagę przepisy kraju przeznaczenia dotyczące importu żądanych przedmiotów, Beem Studio nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

Beem Studio nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w odprawie celnej lub za decyzję władz lokalnych o konfiskacie lub przechowaniu jakichkolwiek elementów przesyłki.

 

-Cena i płatność za produkty

 

Ceny obowiązujące przy każdym produkcie są cenami opublikowanymi na stronie internetowej w dniu złożenia zamówienia przez użytkownika. Pomimo tego, że Beem Studio stara się, aby wszystkie ceny podane na stronie były prawidłowe, mogą wystąpić błędy. W zdarzeniu w którym

 

Beem Studio wykryje błąd w cenie któregokolwiek z zamówionych przez użytkownika produktów. Poinformuje Cię o tym możliwie najszybciej i umożliwi ponowne potwierdzenie zamówienia z prawidłową ceną lub jego anulowanie. Jeżeli Beem Studio nie skontaktuje się z użytkownikiem, zamówienie zostanie uznane za anulowane, a użytkownikowi zostanie zwrócona pełna zapłacona kwota.

-Sposób zapłaty

Użytkownik może dokonać płatności za pomocą PayPal, PayU, Przelewy24 lub standardowego przelewu bankowego. Aby zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu, dane karty kredytowej użytkownika będą szyfrowane. niezależnie od tego, czy formą płatności jest karta kredytowa, debetowa czy też PayPal, opłata zostanie pobrana w momencie przesłania użytkownikowi przez Beem Studio potwierdzenia zamówienia.

-Podatek od wartości dodanej (VAT)

obowiązująca stawka VAT będzie stawką prawnie obowiązującą w danym momencie, w zależności od konkretnego produktu.

 

4. ZWROTY I WYMIANA PRODUKTÓW

 

- Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy użytkownik dokonuje zakupu jako konsument, może odstąpić od umowy (z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa) i swobodnie zwrócić lub wymienić dostarczone produkty w dowolnym momencie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostawy („okres odstąpienia od umowy”).

Więcej informacji znajdziesz w zakładce zmiany i zwroty.

 

5. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownicy wyrażają zgodę na korzystanie z Serwisu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i ogólnym stanem porządku publicznego. użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub do celów godzących w postanowienia niniejszego regulaminu i w rezultacie szkodliwych dla praw i interesów Beem Studio lub osób trzecich, lub które w jakikolwiek sposób mogą szkodzić lub pogarszać wizerunek lub reputację Beem Studio lub utrudniać normalne korzystanie lub korzystanie z produktów i usług oferowanych przez Beem Studio na stronie internetowej.

 

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub incydentów związanych z zamówieniami użytkownik musi skontaktować się z Beem Studio, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@beem-studio.com

bottom of page