top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

– Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

 

Beem Studio / Cette Femme Libre

Francuska 35/6

03-905  Warszawa

NIP 1182107878

REGON: 361315439

 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do witryny internetowej, rozumiejąc jako takie wszystkie strony i podstrony w niej zawarte, przy czym Beem Studio zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za różne polityki prywatności i ochronę danych osobowych, które mogą zawierać te strony internetowe, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłączy znajdujących się na tej witryny internetowej i nie jest bezpośrednio zarządzana przez Beem Studio.

 

A. Wprowadzenie

 

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

B. Źródło
Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com)
i zmodyfikowany dla celów Website Planet (www.websiteplanet.com)

 

C. Zbieranie danych osobowych

 

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;

 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;

 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;

 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;

 7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

 8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;

 9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;

 10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

 11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

 

D. Korzystanie z Twoich danych osobowych

 

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 

 1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;

 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;

 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;

 4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

 5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

 6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;

 7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;

 8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;

 9. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);

 10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);

 11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);

 12.  zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;

 13. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

 14. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i

 15. innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

 

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

 

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

 

E. Ujawnianie danych osobowych

 

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

 

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

 

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i

 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

 

F. Międzynarodowe transfery danych

 

 1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.

 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.

 3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

 4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

G. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

H. Nowelizacje

 

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

I. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

 

2. USŁUGI OSÓB TRZECICH

 

Aby świadczyć usługi niezbędne do rozwoju naszej działalności, korzystamy z usług następujących dostawców usług, zgodnie z ich odpowiednimi warunkami ochrony prywatności.

 

Będą mieli dostęp wyłącznie do danych niezbędnych do prowadzenia swojej działalności i nie będą mogli wykorzystać tych informacji w żadnym innym celu.

 

Hosting: Wix

Dostawca poczty e-mail: Wix

Dostawca marketingu e-mailowego: Wix

Pozyskiwanie klientów: reklamy na Facebooku

 

Google Analytics z okresem przechowywania danych ograniczonym do 26 miesięcy.

3. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy komfortu użytkowania. poniżej znajdziesz informacje o tym, czym są pliki cookie, jakiego rodzaju pliki cookie wykorzystuje ta strona, w jaki sposób możesz wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce oraz w jaki sposób konkretnie wyłączyć instalację plików cookie stron trzecich. Jeśli nie możesz znaleźć konkretnych informacji, których szukasz, wyślij e-mail na adres info@beem-studio.com

 

–Co to są pliki cookie?

 

Plik cookie to plik pobierany na komputer, smartfon, tablet lub podłączony telewizor podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych. Pliki cookies pozwalają stronie internetowej m.in. przechowywać i pobierać informacje o zwyczajach przeglądania użytkownika lub jego sprzęcie i w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu, w jaki korzysta on ze swojego sprzętu, mogą zostać wykorzystane do rozpoznania użytkownika.

 

Przeglądarka użytkownika zapamiętuje pliki cookies na dysku twardym jedynie podczas bieżącej sesji, zajmując minimalną ilość miejsca w pamięci i nie szkodząc komputerowi. pliki cookies nie zawierają żadnych konkretnych danych osobowych, a większość z nich jest usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesja plików cookies).

 

Większość przeglądarek standardowo akceptuje pliki cookie i niezależnie od nich zezwala lub blokuje tymczasowe lub zapamiętywane pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa.

 

Pliki cookie są przydatne z różnych powodów. z technicznego punktu widzenia pozwalają stronom internetowym działać szybciej i dostosowywać się do Twoich preferencji, takich jak przechowywanie Twojego języka lub waluty Twojego kraju. Ponadto pomagają osobom odpowiedzialnym za strony internetowe w ulepszaniu oferowanych przez nie usług, dzięki gromadzonym przez nie informacjom statystycznym, a także służą zwiększeniu efektywności reklam, które Ci wyświetlamy.

 

–Jakie zastosowanie mamy dla różnych typów plików cookie?

 

Pliki cookie sesji: pliki cookie sesji to pliki, które trwają tak długo, jak użytkownik przegląda witrynę i są na koniec usuwane. trwałe pliki cookies: te pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez dłuższy czas, co ułatwia kontrolę wybranych preferencji bez konieczności powtarzania niektórych parametrów przy każdorazowym wejściu na stronę.

Własne pliki cookie: są to pliki cookie utworzone przez tę witrynę i mogą być odczytywane wyłącznie przez samą witrynę. na przykład: techniczne pliki cookie do przesyłania obrazów, pliki cookie do personalizacji parametrów internetowych, pliki cookie do analizy ruchu itp.

Pliki cookie stron trzecich: są to pliki cookie tworzone przez strony trzecie i wykorzystywane przez nas do różnych usług (np. analizy witryny internetowej lub reklam) zgodnie z ich przeznaczeniem.

Techniczne pliki cookie: techniczne pliki cookie to pliki niezbędne i ściśle niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu internetowego oraz korzystania z różnych oferowanych przez niego opcji i usług. na przykład te, które służą do utrzymania sesji, zarządzania czasem odpowiedzi, wykonaniem lub walidacją opcji, wykorzystania elementów bezpieczeństwa, udostępniania treści w sieciach społecznościowych itp.

Pliki cookie służące do personalizacji: te pliki cookie umożliwiają użytkownikowi określenie lub personalizację niektórych cech ogólnych opcji dostępnych na stronie internetowej. na przykład, aby zdefiniować język, ustawienia regionalne lub typ przeglądarki.

Analityczne pliki cookie: analityczne pliki cookie to pliki wykorzystywane przez nasz portal internetowy w celu przygotowania profili przeglądania i poznania preferencji jego użytkowników w celu ulepszenia oferty produktów i usług. na przykład analityczny plik cookie kontrolowałby obszary geograficzne najbardziej interesujące użytkownika, który produkt jest najczęściej akceptowany itp.

Reklamowe pliki cookie: reklamowe pliki cookie umożliwiają zarządzanie powierzchniami reklamowymi w oparciu o określone kryteria. np. częstotliwość dostępu, edytowaną treść itp. Reklamowe pliki cookies pozwalają poprzez zarządzanie reklamami przechowywać informacje behawioralne poprzez obserwację nawyków, badanie dostępu i tworzenie profilu preferencji użytkownika.

Pliki cookie znajdujące się na tej stronie pomagają:

 

sprawić, żeby działało poprawnie

oszczędzaj czas, ponieważ nie musisz się logować za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do Internetu

przypomnieć Ci o Twoich ustawieniach

poprawić szybkość i bezpieczeństwo sieci

możliwość udostępniania treści internetowych w sieciach społecznościowych

w celu ciągłego ulepszania strony internetowej

wyświetlać reklamy na podstawie ich nawyków przeglądania witryny.

dezaktywuj pliki cookie

Możesz zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookies zainstalowane na Twoim komputerze, konfigurując opcje przeglądarki zainstalowanej na Twoim komputerze. Jeśli wyłączysz pliki cookie, część witryny nie będzie działać i/lub może to mieć wpływ na jakość witryny.

 

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronach www.allaboutcookies.org lub www.youronlinechoices.eu

 

4. MODYFIKACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Beem Studio zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami. dlatego zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób podawane przez Ciebie dane osobowe są traktowane i chronione.

 

5. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na potrzeby przepisów ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Beem Studio informuje, że wprowadzone przez użytkowników dane osobowe zarejestrowane w celu korzystania z tej witryny zostaną włączone do pliku o nazwie „karta klientów i dostawców”, której celem jest utrzymanie ich statusu użytkownika, a także regularne przesyłanie przez nas pocztą i/lub drogą elektroniczną informacji reklamowych, na co wyraźnie wyrażają Państwo zgodę.

 

bottom of page